Spotkanie z wiceministrem Adamem Zdziebłą, czyli o szansach na remont linii kolejowej między Cieszynem a Bielskiem-Białą

31Aktualnie w Polsce toczy się batalia o sposób wykorzystania pieniędzy w tzw. nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W tej kwestii przede wszystkim decydują Marszałkowie województw oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. „Tymczasem najlepszą wiedzę o lokalnych potrzebach mają samorządowcy na poziomie gmin i powiatów” – uważa starosta Nogowczyk i dodaje, że: „trzeba zrobić wszystko, by maksymalnie wykorzystać okazję na pragmatyczne wykorzystanie środków unijnych”.

Głównym tematem spotkania panów Zdziebły, Nogowczyka i Buzka było wpisanie na listę projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020 remontu linii kolejowej nr 190 na całym odcinku od Cieszyna do Bielska-Białej. Na ten moment planowane są remonty odcinków Cieszyn – Zebrzydowice, Katowice – Chybie – Wisła, Bielsko-Biała – Kalwaria Zebrzydowska. Byłoby nierozsądnie pominąć w planach rewitalizację trasy Bielsko-Biała – Cieszyn. Jak powiedział starosta Nogowczyk „w żywotnym interesie mieszkańców Powiatów Cieszyńskiego i Bielskiego leży przywrócenie ruchu osobowego i towarowego między Cieszynem i Bielskiem”.

Linia kolejowa nr 190 na przedmiotowym odcinku od lat ulega degradacji. Stan torów uniemożliwia szybką jazdę pociągów. Stąd nic dziwnego, że trasa nie jest interesująca dla przewoźników osobowych i towarowych. Kapitalny remont linii i powrót na nią pociągów jest konieczny z wielu powodów. Między innymi zwiększy się dostępność do edukacji młodzieży z małych miejscowości czy wsi położonych przy trasie kolejowej (Goleszów, Bażanowice, Skoczów Bładnice, Pogórze, Jaworze); poprawi się postrzeganie regionu przez inwestorów oraz zwiększy się dostępność turystyczna Beskidów.

Pan wiceminister (jednocześnie mieszkaniec i senator z Żor) życzliwie odniósł się do opinii i wniosku starosty Nogowczyka i radnego Buzka. Podziela merytoryczną zasadność remontu linii 190 na trasie Cieszyn – Bielsko-Biała. „Pozwala to spojrzeć na sprawę z umiarkowanym optymizmem” – stwierdza radny. Starostwo przygotowuje oficjalne pismo do wiceministra Adama Ździebły, aby wpisanie remontu linii 190 na listę projektów finansowanych ze środków unijnych mogło stać się faktem.

Zdjęcie: J. Mazur, Urząd Gminy Jasienica

Na zdjęciu od lewej: 1) starosta J. Nogowczyk; 2) wiceminister A. Ździebło; 3) radny Sejmiku J. Buzek; 4) wójt Jasienicy J. Pierzyna.