Interpelacje 2010-2014

Pismo do Wicemarszałka Województwa w sprawie użycia w projekcie RPO terminologii gender z dnia 2014-08-27:
Pełna treść dokumentu


Interpelacja w sprawie zwiększenia rangi, zakresu oraz budżetu Tygodnia Kultury Beskidzkiej z dnia 2014-08-25:
Pełna treść dokumentu


Pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy planowaniu budowy stacji bazowej telefoni GSM w Ustroniu (dzielnica Goje) z dnia 2014-08-08:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie usunięcia zakrzewienia i oczyszczenia rowów na DW 937 z dnia 2014-08-08:
Pełna treść dokumentu


Interpelacja w sprawie użycia terminologii koncepcji gender w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. z dnia 2014-05-14:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja (ustna) w sprawie kontroli Urzędu Transportu Kolejowego w spółce Koleje Śląskie z dnia 2014-04-07:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Pismo do Marszałka Województwa w sprawie nieprawidłowości w administrowaniu budynkami mieszkalnymi w Istebnej z dnia 2014-03-14:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Pismo do Marszałka Województwa w sprawie uregulowania rzeki Piotrówka w Gminie Hażlach z dnia 2014-03-10:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 190 (Cieszyn – Bielsko-Biała) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dnia 2014-03-10:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Pismo do Marszałka Województwa w sprawie przebudowy DW 941 na odcinku Ustroń Polana – Wisła w celu zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa z dnia 2014-02-18:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


List starosty J. Nogowczyka i radnego J. Buzka do wiceministra infrastruktury w sprawie modernizacji linii kolejowej 190 z dnia 2014-01-22:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie uruchomienia dodatkowej pary pociągów na linii Cieszyn – Czechowice-Dziedzice z dnia 2014-01-09:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie wizji rozwoju imprezy Tydzień Kultury Beskidzkiej (TKB) oraz wpisania festiwalu w strategię promocji Województwa Śląskiego z dnia 2013-12-19:
Pełna treść dokumentu
OdpowiedźInterpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu na DW 943 w Koniakowie-Matysce z dnia 2013-11-14:

Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


List do Ministra Transportu w sprawie zmiany organizacji ruchu pociągów w województwie śląskim podczas planowej modernizacji linii kolejowej E65 Grodzisk Mazowiecki – Katowice – Zebrzydowice z dnia 2013-08-30:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Pismo do Polskich Linii Kolejowych w sprawie zmiany organizacji ruchu pociągów w województwie śląskim podczas planowej modernizacji linii kolejowej E65 Grodzisk Mazowiecki – Katowice – Zebrzydowice z dnia 2013-08-30:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie przebudowy DW 941 na odcinku od Ustroniu Polany do Wisły w ramach nowej perspektywy budżetu UE na lata 2014-2020 z dnia 2013-08-29:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na DW 941 w Istebnej z dnia 2013-08-28:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie optymalizacji własności dróg w Gminie Wilkowice w momencie oddania do użytku drogi ekspresowej S69 z dnia 2013-08-13:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie realizacji przewozów pasażerskich przez spółkę Koleje Śląskie z dnia 2013-06-10:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie remontu chodnika oraz DW 945 w sołectwie Jeleśni z dnia 2013-05-06:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie remontu mostu na DW 942 w Wiśle Nowej Osadzie z dnia 2013-05-06:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie włączenia przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach do planów remontowych do 2020 roku cieku Lewobrzeżnej Młynówki Kiczyckiej w Powiecie Cieszyńskim z dnia 2013-04-23:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Inteprelacja w sprawie udzielenia pomocy finasowej dla gmin województwa śląskiego, w tym miastu Bielsko-Biała, na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych z dnia 2013-04-23:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie modernizacji i rozwoju infrastruktury kolejowej z funduszy Unii Europejskiej z dnia 2013-03-26:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na DW 941 i DW 942 z dnia 2012-08-24:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie oceny stanu technicznego i ewentulanego remontu mostu na DW 941 przy ul. Ochorowicza w Wiśle z dnia 2012-08-08:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Pismo do Misnistra Transportu, Budonictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie komunalizacji dworców kolejowych, w tym przekazania dworca PKP Gminie Jeleśni z dnia 2012-07-31:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie remontu chodnika i wykonania parkingu w istniejącej zatoczce wzdłuż DW 945 w sołectwie Jeleśni z dnia 2012-07-31:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie wykonania chodnika na DW 945 w Krzyżowej (Gmina Jeleśnia)oraz remontu ww. drogi w sołectwie Jeleśni z dnia 2012-07-31:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie wskazania metodologii wyliczenia kosztów budowy pasa awaryjnego na DW 942 w Wiśle Malince oraz budowy ronda w Gminie Hażlach na skrzyżowaniu DW 937 i 938 z dnia 2012-07-24:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie uregulowania potoku Krzywaniec Górecki w Gminie Brennej z dnia 2012-05-17:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu DW 937 z DW 938 w Gminie Hażlach z dnia 2012-05-11:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie wzięcia odpowiedzialności przez samorząd Województwa Śląskiego za ratowanie i opiekę nad dziedzictwem materialnym oraz duchowym hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych na terenie Śląska z dnia 2012-04-17:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Ponowna interpelacja w sprawie remontu DW 941 na odcinku od Kubalonki do Istebnej Centrum z dnia 2012-04-10:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


List do pana prof. ATH dr hab. inż. Ryszarda Barcika, Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, popierające inicjatywę Kongresu Polaków w RCz o nadanie imienia Józefa Kiedronia jednej z auli Akademii z dnia 2012-03-27:
Pełna treść dokumentu


Pismo do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inwestycji w infrastrukturę kolejową w województwie ślaskim z dnia 2012-03-15:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie remontu i przebudowy DW 941 na odcinku od Kubalonki do Istebnej Centrum z dnia 2012-03-12:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie przywrócenia kursowania pociągu regio nr 1010 relacji Zebrzydowice – Czechowice Dziedzice (4:28-5.02) z dnia 2012-02-29:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Inerpelacja w sprawie oczyszczenia kanałów lewobrzeżna i prawobrzeżna Młynówka w Gminie Skoczów z dnia 2012-02-23:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Pismo do Ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji spółki Stadnina Koni „Ochaby” z siedzibą w Skoczowie przy ul. Hodowlanej 16 z dnia 2012-02-23:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie wykonania pasa awaryjnego w Wiśle Malince na DW 942 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Czarne do skoczni narciarskiej z dnia 2012-01-26:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Podziękowanie dla radnego Janusz Buzka przez Dyrekcję, Radę Rodziców i uczniów ZSPG w Bielsku-Białej Kamienicy za pomoc w zapobiegnięciu likwidacji Gimnazjum Nr 22 i przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 23 z dnia 2012-01-25
Pełna treść dokumentu


List do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy DK 81 w Wiślicy koło Skoczowa z dnia 2012-01-19:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Prośba do Marszałka Województwa Śląskiego o pomalowanie balustrady mostu na rzece Olzie w Istebnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 z dnia 2012-01-13:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie przejęcia przez Samorząd Wojewódzki dawnej Drogi Krajowej Nr 1 bięgnącej wzdłuż trasy S1 w powiatach cieszyńskim i bielskim z dnia 2011-08-29:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Pismo do Wójta Gminy Jasienica w sprawie wadliwego wykonania boiska trawiastego w Grodźcu Śląskim z dnia 2011-08-02:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie bardzo niskiej efektywności komunikatów nt. organizacji 29 lipca 2011 r. przez Urząd Marszałkowski konsultacji społecznych w sprawie rozkładu jazdy pociągów z dnia 2011-08-02:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Pismo do pana Prezydenta Bielska-Białej w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Listopadowej z dnia 2011-07-25:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie modernizacji infrastruktury kolejowej i poprawy jakości usług transportu kolejowego z dnia 2011-05-30:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie infrastruktury kolejowej oraz oferty kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim z dnia 2011-03-28:
Pełna treść dokumentu
Odpowiedź