O mnie

Jestem przedsiębiorcą i doradcą biznesowym, ponadto mężem Ady i tatą Karoli. We troje mieszkamy w Bielsku-Białej. Urodziłem się w 1977 roku. Współpracuję z trzema lokalnymi fundacjami, które niosą praktyczną pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Jestem zaangażowany w sprawy wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy naszego regionu. W latach 2010-2014 miałem honor pełnić funkcję radnego Sejmiku Województwa Śląskiego w imieniu Wyborców z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej. Cztery lata mojej działalności w Sejmiku to m. in. 61 pisemnych interwencji oraz interpelacji, pozyskanie ponad 20 mln zł. na modernizację dróg wojewódzkich, poprawę bezpieczeństwa publicznego, renowację zabytków oraz sport dzieci i młodzieży. Zaangażowałem się w budowę mostu w Wiśle Nowej Osadzie i ronda w Hażlachu, zakup wozu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Bielsko-Biała Kamienica, organizację turnieju piłkarskiego dla dzieci z obszaru całego Śląska i przeprowadzenie obchodów 100. rocznicy wymarszu Legionu Śląskiego z Cieszyna. Zorganizowałem dwa wydarzenia muzyczne, które łącznie zgromadziły blisko 2 tys. widzów: występ zespołu TGD w Wiśle w styczniu 2013 r. oraz koncert „Muzyka wiary – od baroku do hip-hopu” w listopadzie 2014 r.

Dzięki pracy w Sejmiku nabrałem jeszcze większego szacunku i podziwu dla beskidzkiej ziemi i jej Mieszkańców. Dziedzictwo naszej krainy i wspólnoty tworzyły pokolenia, do których należeli moi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie… Mogę w ten sposób cofnąć się do połowy XVII wieku, wspierając się udokumentowanymi źródłami na temat rodziny. Świadomość tego faktu jednocześnie zmusza do pokory, powoduje wdzięczność oraz nadaje sens mojej działalności publicznej. Daje także siłę do odważnego spoglądania w przyszłość.

IMG_1768-300x224